Služby v oblasti mazání

Zabýváme se poskytováním služeb spojených s instalací a sestavením systémů automatizovaného mazání. K našim službám patří kompletní zavedení potrubního systému, distribučních jednotek, pump a dalších klíčových prvků nezbytných pro efektivní chod systému.

Na počátku našeho procesu pracujeme s klientem na plánování a návrhu systému na míru, přizpůsobenému specifickým potřebám a podmínkám. Tento proces obnáší výběr ideálních pozic pro mazací body, výběr nejvhodnějšího typu potrubí a distribučních jednotek a také určení velikosti pump a zdrojů maziva.

Následně, po odsouhlasení návrhu, provádíme montáž potrubí a distribučních jednotek. Potrubní systém je instalován s cílem zajistit efektivní rozvod maziva z centrálního zdroje k mazacím bodům na zařízeních. Distribuční jednotky jsou rozmístěny v strategických lokacích pro optimalizaci toku maziva do specifických částí zařízení.

Po instalaci potrubí a distribučních jednotek následuje umístění pump a zdrojů maziva, které garantují stálý přívod maziva do systému.

Po ukončení instalace provádíme testování a ladění systému, aby byla zajištěna jeho bezproblémová funkčnost a rovnoměrné rozdělení maziva na všechna mazací místa. To zahrnuje kontrolu tlaků, měření průtokových rychlostí a ověření správné funkce všech součástí systému.

V případě potřeby nabízíme také servis a údržbu systému, včetně prohlídek potrubí, mazacích bodů, pump a ostatních součástí, výměny opotřebovaných dílů a čištění systému.

Nevíte si rady?

Nevíte si rady? Náš expert na služby v oblasti mazání vám rád poradí nebo pomůže.

Martin Petráš

Kontaktujte nás